image
Genel Bilgilendirmeler Güncel Sektör haberleri

LTE hazırlığı ve FTM Yönetmeliği

Telsiz mikrofon frekansları hkk. yeni düzenleme,

27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik” (FTM Yönetmeliği) ile 11/09/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik” ve 18/07/2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılarak frekans tahsisinden muafiyete ilişkin mevzuat, uluslararası gelişmeler (CEPT, ITU, AB nezdinde alınan kararlar) ve ulusal ihtiyaçlar çerçevesinde bir araya getirilerek güncellenmiştir.

Piyasada FTM yönetmeliği öncesinde (KET yönetmeliği doğrultusunda) temin edilmiş ve kullanımda olan cihazların 27.05.2019 tarihine kadar kullanıcıları tarafından FTM yönetmeliğinin GEÇİCİ MADDE 1-(3) ‘e göre ” Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde mevcut cihaz ve sistemlerin frekanslarını, güçlerini ve diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate alarak Teknik Ölçütlerde belirtilen değerlere uygun hale getirmekle yükümlüdür. ”

Metan Tek. Müm. ve Tic. AŞ. olarak piyasaya sunduğumuz (27.11.2018 tarihi itibari ile ithal ettiğimiz) tüm telsiz (kablosuz) mikrofon ve ses aktarım cihazları FTM yönetmeliği doğrultusunda Frekans Tahsisinden Muaf  (Sınıf -1) ve UHF-L bandında azami 694 MHz yayın frekansına çıkabilen cihazlardır.

Bu doğrultuda telsiz mikrofon verici cihazlarımızın azami RF emisyon gücü, yani Yüksek frekans yayın gücü FTM Yönetmeliği’nin  23/07/2018 tarihli ve 2018/DK-SYD/245 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı ile telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muafiyet için ilgili “Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine ilişkin Teknik Ölçütler” (Teknik Ölçütler), doğrultusunda ve kapsamındadır, uyumludur.

Özetle, İthal ettiğimiz telsiz ses aktarım cihazları (Telsiz mikrofon vericileri ve telsiz kulaklık vericileri);

VHF- bandı (174-216 MHz) cihazlarımız azami 50mW

UHF-L bandı (470-694 MHz) cihazlarımız azami 50mW

ISM bandı (863-865 MHz) cihazlarımız azami 10mW

1G8 bandı (1785-1804,8 MHz) cihazlarımız azami 20mW

1G9 bandı (1880-1900 MHz) cihazlarımız azami 250mW

2G4 bandı (2400-2483,5 MHz) cihazlarımız azami 10mW

teknik ölçütlerine uyduklarından Frekans tahsisinden muaf telsiz  (vericili ) cihazlardır.

NOT: Telsiz mikrofon alıcıları için SINIF 1 CİHAZ KATEGORİLERİ doğrultusunda RF yayını (emisyon yapmadıklarından) ve çalışma frekansları için herhangi bir teknik kısıtlama (azami 3000 GHz !)  yoktur.

FTM yönetmeliğine uymayan cihazların kullanımı 27.05.2019 tarihinde yasaklanmıştır !

27.05.2019 tarihi itibari ile telsiz mikrofonların kullanımına izin verilen ve UHF-L olarak isimlendirilen  470-694 MHz aralığıdır.

FET yönetmeliğine uymayan, eski KET yönetmeliğine göre ithal edilmiş ve FTM teknik ölçütlerine uymayan, satış sonrası servis destek süresi geçmemiş cihazların (ew G3 ve 2000 Serisi ) servisimizde son teknik ölçütler doğrultusunda donanımların güncellenmesi için servis@metan.com  adresinden bilgi ve teklif alınız. İlgili güncellemelerin zamanında yapılabilmesi ve talebin karşılanabilmesi ( yedek parça stoğunun ihtiyaç doğrultusunda reel talebi destekleyebilmesi için ) lütfen erkenden servisimiz ile temasa geçip, yedek parça talebinde bulununuz ! Aksi durumda, oluşan talep yığılması sebebi ile uzun bekleme süreleri oluşacaktır.

FET yönetmeliğine uymayan cihazların kullanımı 27.05.2019 tarihinde yasaklanmıştır ! Detaylı bilgi için servis@metan.com adresinden bilgi isteyebilir veya 0212.293 3750 nolu telefon numarasından arayabilirsiniz.

Kısa özet : 

1- 2016 yılının Nisan ayında 4.5G sebebi ile telsiz mikrofon kullanımına yasaklanan 786-863 MHz aralığı,
2- 2019 yılının Mayıs ayında 5G sebebi ile 694-786 MHz aralığıda kullanıma yasaklanarak,

Telsiz mikrofonların kullanımına yasaklı frekans aralığı 694-863 MHz olarak güncellenmiştir !

Diğer bir ifade  ile  694 ila 863 MHz  arası (UHF-H) çalışan telsiz mikrofon cihazlarının kullanımı 27.05.2019 tarihi itibari ile yasaklanmıştır.

470 – 694 MHz arası (UHF-L) arasında azami 50 mW yayın gücünü geçmemek kaydı ile telsiz mikrofon kullanımına herhangi bir yasal engel yoktur.

Yasal bir engel olmamakla birlikte 2021 yılı içerisinde başlaması beklenen DVB-T2 yayınları UHF-L bandında açık hava kullanımlarında teknik zorluklara yol açacaktır, DVB-T2 hakkında daha geniş bilgi için bu paragrafın üzerine tıklayınız!

5.11.2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) (TEY) ile; 24.3.2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT) yürürlükten kaldırılarak Sınıf 2 Bildirim Formu onayı için BTK ‘ya başvuruda bulunulması uygulamasına son verilmiştir!

Sorularınız için ;   Sinan Buğdaycı.  (0532 598 79 43)

Hits: 2367

Share This Post

Related Post