image
Cihaz kullanımı Genel Bilgilendirmeler

ANTEN DAĞITIM SİSTEMLERİ

ew G3/G4 serisi için DOĞRU  ANTEN DAĞITIM SİSTEMİNİN

SEÇİMİ ve KURULUMU HAKKINDA : ( ew G3/G4 ) ew G2

GENEL BİLGİ ;

Çok kanallı ortak harici IEM vericileri (Tx)  ve çok kanallı alıcı (Rx) antenlerinin seçiminde anten türüne, dağıtım / çoklama şekline ve modeline karar verme konusu kablo seçimi kadar önemli bir konudur.

Tekil çalıştırılacak setler genel de set paketinin dahilinde 1 çift JOP veya TELESKOBİK anten ( BNC-ANTEN veya WHIP-ANTEN olarak ta anılır ) teslim edilir ve tekil kullanım için beklenti ve ihtiyacı,  antenin üzeri / etrafı harici malzeme / donanım ile kapatılmadığı, alıcı / verici arası görüş  çizgisi sağlandığı sürece kısa ve orta mesafeli kurulumlar için rahatlıkla karşılar.

Ancak çok veya az kanallı sistemler de IEM vericileri veya Mikrofon alıcılarının BNC-Antenleri rack veya case içerilerine yerleştirildiğinde vaziyet olumsuz / uygunsuz  bir konum alabilir !  Alıcı / verici arası sağlıklı bir görüş  çizgisi her zaman sağlanamayabilir. Sistem bu hali ile de, dolaylı gelen ( yansımalarla gelen anten sinyali ile ) yakın mesafelerde çalışabilse de kalıcı ve uzun vadeli sağlıklı bir çalışmaya uygun bir durum değildir.

Std-Antenna-Con
Standart-Antenna-Connnection
Rack-Antenna-Con
Rack-Antenna-Connection with AM2

Rack veya Case önüne ilave BNC-Anten panelleri ( resimde görülen GA 3 gibi ) ile Antenleri öne aktarmak mümkün olsa da ( ve ilave RG 58 veya daha verimli LMR 240 model 50 Ohm azami 30-60 cm lik RF patch kabloları ile  ) tam bir çözümleme getirmemekte, Rack veya Case ön yüzeyinin Sahneye / Podyuma doğru çevrilmesi gerekliliği ( ihmali ) sebebi ile verimli kullanılamamakta! Rack veya Case Arka Panel yüzeyine ilave BNC-Anten panelleri ile antenleri daha olumlu bir konuma aktarmak mümkün olsa da ideal bir çözümleme değildir.

Servisimize gelen bu tür uygulamalarda Antenlerin genellikle rack veya case içerisinde gömülü kaldığı ve muhtelif malzemeler ile gölgelendiği / üzerlerinin kapandığı dolayısı ile alıcı / verici arası sağlıklı bir görüş  çizgisinin oluşamadığı  görülmüştür.

Sahne veya Podyum kenarına yapılan küçük ölçekli kurulumlarda bu uygulamalar kısa mesafeli ve az kanallı kullanımlarda pratik oluşu ile tercih edilmekte ve temel ihtiyacı alıcı / verici arası sağlıklı bir görüş  çizgisinin sağlanması koşulu ile karşılamaktadır.

IEM vericileri ile Mikrofon alıcılarının Antenleri aynı rack veya case içerisinde ise ! durum çok kiritik bir hal alabilir !  IEM ve telsiz mikrofon sistemlerinin bağımsız ayrı ayrı  rack veya case’ lerde kurulumu ( özellikle Antenleri açısından ) şarttır !

IEM ve Telsiz mikrofon sistemlerinin Antenleri arasında INTERFERANS ve INTERMODÜLASYON riski sebebi ile en az 1 metre ( mümkünse daha fazla ) mesafe bırakılmalıdır.

Eğer Case veya Rack içerinde bir RF Anten Dağıtım sistemi varsa 2 adet Mikrofon standına 3-5 metre LMR 240 model kablo ile bir adet Mikrofon Standına monte edilmiş harici 2 anten ( A1031-U ) bu tip bir minimalist kurulumun verimini kayda değer /  etkin  bir şekilde arttıracaktır! Antenlerin en az 2 metre yükseklikte konuşlandırılmış olması önerilir.

Kablo önerimiz : 50 Ohm RF kablosu olarak AMPHENOL marka  LMR 240 ( ve türevlerinin ) kullanımını önermekteyiz! veya RG 8.

 

TELSİZ MİKROFON ALICI SİSTEMLERİ;

Ortak Telsiz Mikrofon anten sisteminde sadece 2 adet anten ile çok kanallı sistemleri ( 4,8  kanal ve katları ) desteklemek mümkündür, Amaç 2 adet antenin alıcı / verici arası görüş  çizgisinin kapanmayacağı 2 ayrı konuma ( genellikle sahnenin / podyumun min. 3-4 metre birbirinden uzak 2 noktasına ) yerleştirilmesidir, sahnenin sağına veya soluna olmak üzere sahnenin her iki  kanadına antenlerin dağıtılması genel bir pratik uygulama alışkanlığı olmuştur. ( Şart değildir ! )

Eğer Anten kabloları 10 metreden daha fazla olacaksa RF kablo ( LMR 240 Serisi ) kayıplarının giderilmesi için her bir Anten için RF sinyal güçlendiricisi ( AB-3/AB-4 ) kullanımı önerilir. RF sinyal güçlendiricisi kullanıldığında kablo mesafesi ( Mikrofonlarda !IEM lerde azami 10 metre ! ) azami 30 metreye kadar ( LMR 240 Serisi ile )  çıkarılabilir. Bu doğrultuda 2 anteni 1 Dağıtım / Çoklama arabirimi  ( ASA 1 / ASA 214 ) ile alıcı sayısının ihtiyacı kadar kopyalamak ve her bir alıcıya kayıpsız olarak dağıtmak ön koşuldur.

RF Mikrofon Anten çoklama/dağıtım temel ( örnek ) donanım listesi şu şekildedir;

1-       2 adet Anten, ( A 1031-U, A 2003 )

2-       2 adet Booster ( AB-3; hat kaybı gideirmi / Anten güçlendiricisi ) ,

3-       2 adet RF kablo ( önerdiğimiz kablo 30 metreye kadar AMPHENOL marka LMR 240 serisidir ) ,

4-       Splitter ( ASA-1 (ASA 214) + NT1-1; Sinyal çoklayıcısı / dağıtıcısı; 4 kanal için 1 adet  ve 8 kanal için 2 adet  ),

5-       Alıcılar ( EM 100/300/500 G3/G4; 4 veya 8 adet yada daha fazlası, ancak ASA-1 (ASA214)  ve NT 1-1 miktarı ihtiyaca göre arttırılır ! )

8 ve 4 kanallı bir kurulum örneğinin prensip bağlantı şemalarını / resmini aşağıda bulabilirsiniz , diğer opsiyonlar için aşağıdaki linklerden  faydalanabilirsiniz.

https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/9960/ASA_214_Quick_Guide_03_2018.pdf

https://en-us.sennheiser.com/4-way-antenna-splitter-wireless-microphones-asa-214

MUHTELİF MİKROFON ANTEN DAĞITIM KOMBİNASYON ÇİZİMLERİ LİNKİ

 

 

ASA_214_Standart-Connection
ASA_214_2x1:4 Connectione

 

NOT: Yaygın olarak kullanılan klasik RG 58 serisi 50 Ohm RF kabloların verimleri düşük olduğundan 10 metreyi aşan mesafelerde AMPHENOL marka LMR 240 ( ve türevlerinin ) kullanımını önermekteyiz! LMR 240 çapı ort. 6-7 mm ve flex ( kıvrılabilir/esnek ) bir kablodur ve klasik RG 58 kablosunun sunmuş olduğu mekanik pratikliği daha iyi bir RF verimi ile sunabilmekte olduğundan kısa boydaki RF patch kablolarında da kullanımını önermekteyiz, alternatif olarak RG 8 kullanılabilir.

Her bir ASA1 ‘in  kullanımı için bir adet NT 1-1 model besle trafosunun gerekliliği unutulmamalıdır! (güncel model ASA 214 paketinde Trafo dahildir!), ayrıca bu trafonun ASA1 ile kullanımı sonucu her bir ew  G3 serisi ( ew G2 ) Alıcının ASA1 den çıkan RF patch kabloları üzerinden enerji ile beslenmesi mümkün olduğundan her bir alıcı için ayrı ayrı besleme trafosu kullanımı zahmetinden kurtulmuş olursunuz. Alıcılar ( EM 100/300/500 G3) bu durumda ASA1/NT1-1 kombinasyonu ile Anten patch kabloları üzerinden beslenmekte ve rack / case içerinde fazladan trafolar için Priz grubu ihtiyacını azaltmaktadır. Dolayısı ile her bir 4 kanala 1 trafo / 1 PİRİZ yeterli olmaktadır.

 

 

 

 

IEM VERİCİ SİSTEMLERİNDE (IFB) ORTAK ANTEN hkk.;

IEM Ortak anten sistemine geçiş olanaklı olmakla birlikte, kablo kaybının giderilebilmesi için bir güçlendirmenin yapılması ( RF Booster kullanımı ) teknik olarak mümkün olmakla birlikte yönetmelik doğrultusunda olanaklı değildir !

Bu doğrultuda IEM sistemlerinde oluşacak kablo hattı kayıplarının giderilmesi mümkün ol-ma-dı-ğın-dan kablonun olabildiğince KALİTELİ ve KISA tutulması kaçınılmazdır. 10 metreden uzun IEM hatlarında BELDEN 8710 veya H1000 serisi kabloların kullanımı ( azami 40 metre ) önerilir. Ancak bu kablolar hem kalındır, hem de Flex DEĞİLDİR ( bükülemez, non-elastik kablolar )  ve taşınabilirliği ağırlıkları sebebi ile ergonomik olmadığından, sadece Sabit montajlı kurulumlarda kullanımları öngörülebilir, tavsiye edilir. Ancak önemli PERFORMANS Sahnelerinde bu kulfete ( kablo ağırlığının ve sertliğinin getirdiği kurulum zorluklarına )  katlanmak yerine göre gereklidir, kaçınılmazdır !

IEM sistemlerini 4 ve 8 kanallı bağımsız gruplar olarak gerçekleştirmek olanaklıdır.

Temel ortak IEM anten sisteminin eleman/donanım  sıralamasını şu şekilde sıralayabiliriz;

1-       1 adet Anten ( A 1031, A 2003 veya A 5000 CP )

2-       RF kablo ( önerdiğimiz kablo azami 10 metreye kadar AMPENOL marka LMR 240 serisidir veya RG8 ) ,

3-       1 adet Combiner  ( AC-3 veya AC 41; Sinyal birleştirici / toplayıcı veya 8 kanal için AC 3200-II ),

4-       Vericiler ( SR 300 IEM G3/G4 )

ewG4-IEM-Std-AC41-Connection
ewG4-IEM-Std-AC41-Connection

Diğer opsiyonlar için aşağıdaki linklerden  faydalanabilirsiniz.

https://en-us.sennheiser.com/antenna-combiner-wireless-microphones-ac-41#product-training-anchor

https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/9959/AC_41_Quick_Guide_03_2018.pdf

NOT: Yaygın olarak kullanılan klasik RG 58 serisi 50 Ohm RF kabloların verimleri düşük olduğundan en kısa mesalerde dahi IEM sistemlerinde AMPHENOL marka  LMR 240 ( ve türevlerinin ) kullanımını önermekteyiz! LMR 240 çapı 6-7 mm çıvarında ve flex bir kablodur ve klasik RG 58 kablosunun sunmuş olduğu mekanik pratikliği daha iyi bir RF verimi ile sunabilmekte olduğundan kısa boydaki RF patch kablolarında da kullanımını önermekteyiz.

Herbir AC3 ‘in kullanımı için bir adet NT 1-1 model besle trafosunun gerekliliği unutulmamalıdır, (güncel model AC 41 paketinde Trafo dahildir!) , ayrıca bu trafonun AC3/AC41 ile kullanımı sonucu her bir vericinin AC3/AC41 den çıkan RF patch kabloları üzerinden enerji ile beslenmesi mümkün olduğundan her bir verici için ayrı ayrı besleme trafosu kullanımı zahmetinden kurtulmuş olursunuz. Vericiler ( SR 300 IEM G3/G4 ) bu durumda AC3/NT1-1 (AC41) konbinasyonu ile Anten patch kabloları üzerinden beslenmekte ve rack içerinde fazladan trafolar için Priz grubu ihtiyacını azaltmaktadır. Dolayısı her bir 4 kanala 1 trafo / 1 PİRİZ yeterli olmaktadır.

 

Sorularınız için Sinan BUĞDAYCI:  0532 598 79 43

 

Visits: 293

Share This Post

Related Post