image
Cihaz kullanımı

ew G3/G4 ve 2000 serisi Mikrofonlarda frekans taraması/ataması hkk.

ew G3/G4 ve 2000 ile Frekans taraması/Sync. hkk. (Mikrofonlar)

FREKANS AYARLARI ve  EASY SETUP  HAKKINDA AÇIKLAMALAR

 

 

FABRİKA BANKALARI:

Sennheiser ew G3 serisi telsiz mikrofonlarımızda üretici fabrika tarafınca cihazın içerine önceden  hesaplanmış  min. 20 adet “FREQUENCY BANK” ( = B.ch.)  ismindeki  gruplara yerleştirilmiş / yüklenmiş frekanslar mevcuttur.

Bu frekanslar INTERMODÜLASYONSUZ  ( hep birlikte aynı anda çalışabilen, birbirine etkide bulunmayan  ) hesaplanmış  GÜVENLİ  frekanslardır.

Her bir frekans Bankasında/grubunda  (B.Ch. ‘de)  farklı sayılarda önceden hesaplanmış frekans kanalları mevcuttur.

Güvenli kanal sayısı cihazınızın hangi Model ve  serisi oluşuna göre değişiklik göstermektedir.

 

( Güvenli kanal sayısı 1. Derecede RF band genişliği ve tabiiki ortamdaki yabancı ( İntermodülasyona veya interferansa girebilecek ! )  sinyaller ile  orantılıdır ! )

Aynı anda ve aynı mekanda çalışabilen kanal sayısı;

Fiziki yasalar gereği azami (max.) ulaşılabilinecek kanal sayısı serilere göre şu şekildedir;

Not: kanal ve banka sayıları modelden modele ve yazılım güncellelerine göre farklılık gösterebilir !

xsw, xsw 1 / xsw 2 Serisi           =  max.  10 /12 kanal total,

ew 100 G3/G4 ve 1G8 Serisi    =  max.  12 /20 kanal total,

ew 300 /500 G3/G4 Serisi       =  max.  24 / 32 kanal total,

2000 / 3k ve 5k  Serisi              =  max.  32 / 64 kanal total,

SL / TC Serisi (1G9)                  =  max.  12 / 20 kanal total,

6000 ve 9000 serisi                  =  max. 110/220 kanal total,

 

Bu bilgiler her bir frekans grupu başınadır ;

NOT:

Azami kanal sayısını ortamda’ki diğer yayınlar maalesef kısıtlamaktadır, verilen örnekler Kapalı bir Salon için daha reel / gerçekçi dir, örneğin Boğazda çamlıcayı gören bir açık alan da bu rakkamlarda ciddi bir düşüş ( SCAN CHECK = Alıcı Menüsünde ) görülecektir.

Her bir BANKA’nın içerisindeki frekans ( Banka kanalı ) bulunduğu banka içerisindeki diğer frekanslar    (aynı bankanın diğer  kanalları) ile uyumlu ve güvenli çalışır, diğer bankalar (gruplar) ile birlikte çalıştırılmaya uygun değildir ! Özetle farklı Bankalar arası frekanları imkan ve olanaklar dahilinde lütfen aynı anda kullanmayınız, sakınınız.

NOT :Kurulumu yapılmış cihazların ekranlarına söyle bir uzaktan baktığınızda hepsinin “B” banka numaraları aynı , sadece “Ch.”  kanal numaraları farklı olarak görünmeli, yani ilk rakkam hepsinde aynı olmalıdır.

Bu güvenli frekanslar/kanallar Cihaz göstergesinde “B.CH” olarak görünür.

Yukarıdaki paragraflarda anlatılan fabrika ayarlı BANKA FREKANSLARI konusu aşağıda takip eden görselle özetlenmiştir.

build_frekans_bankalari
build_frekans_bankalari

Özetle: Azami 20 adet Fabrika BANKA’sı ve herbirinde azami 24 Kanal ( frekans ) olabilmekte.

Not: kanal ve banka sayıları modelden modele ve yazılım güncellelerine göre farklılık gösterebilir !

 

KİŞİSEL KULLANICI FREKANS BANKALARI :

Ayrıca bu önceden belirlenmiş frekanslara bağlı kalmak istemeyen profesyonel kullanıcılar için  “USER BANK” adı altında özel kişiselleştirilebilir bir frekans grubu ( “U” Bankası ) oluşturulabilir.

Bu kişisel olarak oluşturulabilen frekanslar Cihaz göstergesinde “U.0x” olarak görünür ve genellikle SFIM programı ile hesaplanır.

Bu kişisel frekansların hep birlikte aynı anda çalışabilme, birbirine etki etmeme durumu hesaplanmamış ve GÜVENSİZ  frekanslar olma olasılığı vardır  !

Yukarıda anlatılan Kullanıcı frekans  BANKA ‘ları konusu aşağıda takip eden görselle özetlenmiştir.

user_bankalari
user_bankalari

Özetle: Azami 6 adet Kişisel BANKA ve herbirinde azami 24 Kanal ( frekans ) olabilmekte. Ancak ilgili frekansların kullanıcı tarafından hesaplanmış frekanslar olması ön koşulu mevcuttur, Bu hesapla için SFIM yazılımı kullanılmalıdır.

Not: kanal ve banka sayıları modelden modele ve yazılım güncellelerine göre farklılık gösterebilir !

EASY SETUP İŞLEMİNİN YAPILMASI :

Bu işlem’de amaçlanan hedef; yabancı RF sinyallerinin tesbit edilerek Banka kanallarından silinmesi ile kullanımlarının engellenerek parazit yapamalarının engellenmesidir.

 

easy_setup_chain
easy_setup_chain

 

Bu ayar yapılır iken ;

1- Kablosuz RF Sisteminize ait tüm Mikrofon vericilerinizi kapatınız ve bunların dışında kalan kullanımı muhtemel tüm RF vericileri açınız !

2- Anteninizi –lerinizi ( ve/veya Alıcınızı ) yerleşim olarak kullanım esnasında konuşlandırmayı düşündüğünüz yerlerine/konumlarına getiriniz.

3- SQUELCH ayarınızı “LOW” konuma veya en düşük değere getiriniz. ( şart değil, önerilir. )

4- “RESET LIST” yaparak tüm fabrika  frekanslarını serbest bırakınız.

5- “SCAN NEW LIST” seçeneğini seçiniz/çalıştırınız ve tarama işleminin bitmesini bekleyiniz.

Tarama işlemi bittiğinde ( 2-3 dakika ) muhtemelen Bankalarınızdaki seçilebilir banka frekansları ( kanalları ) kısıtlanmış ( bir kısmı engellenmiş ) olacaktır. Kısıtlanan frekanslar ( Banka kanalları ) yabancı vericiler tarafınca kullanıldığı tesbit edilen frekanslardır, bu sebeble seçilmeleri engellenmiştir.

NOT: Anten konumunuzu, özellikle yönlü antenler’de  ( A 2003, AD 3700 veya A 5000 ) bu işlemden  sonra olabildiğince değiştirmemeye dikkat ediniz. Yönsüz antenlerde ( A 1031 veya A 3700 ) bu konuda biraz daha toleranslı davranabilirsiniz. Ancak yönsüz anten kullanımında tesbit edilen güvenli kanal sayısı daha az olacaktır.  Ekrana her bir bankada kaç adet kullanılabilir frekans ( kanal ) olduğunu gösterir bir tablo gelecektir.

6- İhtiyaç duyduğunuz kanal sayısını karşılayan bir BANKA seçiniz ve bu banka bilgilerini dikkate alarak diğer telsiz mikrofon ALICILARINIZI ( hepsi aynı BANKA’da ancak farklı kanallarda olmak üzere ) ayarlayınız.

7- Sırası ile telsiz mikrofonlarınızı açınız ve her birini ilgili olduğu alıcısı  ile “SYNC” butonlarına (1) basarak eşleştiriniz. ( Bu işlem ile otomatik olarak alıcıdaki frekans / kanal vericiye aktarılarak programlanacaktır.)  Senkronizasyonun ( eşleşmenin ) sağlıklı yapılması için vericinin ekranını yanındaki “IR” alanını ekranın SYNC butonu tarafında kalan “IR” alanına (2) birbirlerini karşılıklı yüz –yüze görecek şekilde ort. 10 cm mesafeile  tutunuz ve “OK” yazısını ve/veya “✓”işaretini görene kadar sabit tutunuz.

sync8-Tüm mikrofonlarınız (Alıcı ve vericileriniz) işlem sonunda aynı Frekans bankasında, ancak farklı kanallarda olmalıdır.

Artık tüm telsiz mikrofonlarınıza İhtiyaç doğrultuğunda birbirleriniden veya harici sinyallerden etkilenmeyecek frekanslara atanmışlardır,  gerekirse SQUELCH ayarınızı “MID” ve “HIGH” konuma veya modeline göre orta veya yüksek bir uV ses eşiği değerine getirebilirsiniz.

 

Meraklısına faydalı bilgiler :  IEM lerde EasySetUp hhkSIFM 

Önerimiz:

Sennheiser Control Cockpit programınada bir göz atımız, ücretsizdir !  Daha büyük kurulumlar ve profesyonel ihtiyaçlar için yine ücretsiz Sennheiser Wireless System Manager (WSM) yazılımı önerimizdir. Bu yazılımlar için HUB/Switch yerine bir adet Acsess Point  / Modem Router kullanımı daha uygun olacaktır!

Broadcasterinfo dergisinde Control Cockpit haberi.

 

Sinan Buğdaycı ( 0532 598 79 43)

Metan Teknik Servis:

AR-GE çalışmalarımız hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0 212 293 37 50 / 0 212 293 37 51
E-Posta: servis@metan.com

Adres: Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No: 6 G-Mall AVM Maçka / İSTANBUL

 

Hits: 75

Share This Post

Related Post