image
Genel Bilgilendirmeler

ANTENLER

ANTEN SECİMİ HAKKINDA;

Ortak anten sistemleri için temelde Yönlendirilmemiş, yönlendirilmiş ve polarizesiz olmak üzere 3 ana seçenek mevcuttur.

 

1-OMNİ antenler ( A 1031-UA 3700,  GZA 1036 modelleri gibi )  ve  BNC-Antenler  ( WHIP veya JOP Anten olarak bilinir ancak genel Teknik isimlendirmeleri DİPOL antendir )  kabaca tüm açılarda ( çok  geniş açılarda ve her yönden ) RF yayını alımına ve yayınlanmasına olanak verirken,

 

a1031u9108xg2           72817

 

 

2-YAGİ antenler olarak adlandırdığımız ( A 2003-UHFAD 3700 gibi ) çok elemanlı dipol ( Reflektör ve Yönlendirici elemanlı Dipol ) antenler belirli yönlerden ve daha dar açılardan RF yayını alımına ve yayınlanmasına olanak verir. Yagi antenler ayrıca TERS YÖNDEN gelen RF sinyallerini bastırmakta ( püskürtmekte )  ve dolayısı ile sahne ve podyum dışından gelebilecek yabancı / istenmeyen sinyallerin kendi sinyallerimize sarkması, interferans ve intermodülasyon yapmasını engelleyecektir. Bu antenler ayrıca OMNİ antenlere göre 3-4 dBi daha kazançlı, özetle ve kabaca 2 kat daha verimlidir diyebiliriz. ANCAK BU ÖZELLİKLERİ SEBEBİ İLE KONUMLANDIRILMALARI BİLİNÇLİ ve PLANLI bir şekilde yapılmalıdır, aksi taktirde olumsuz sonuç alınabilir !

 

ad1800  a12

 

 

3- CİRCULAR POLORİZED ( veya NON POLORİZED ) Antenlerde ( A 5000 CP gibi ) ise yönlendirme  geniş açılı, ancak sinyal polarizasyonundan etkilenmez,  yani antene gelen RF sinyalinin YATAY veya DİKEY olarak gelmesinde seçici değildir. IEM anteni olarak kullanımında RF sinyalinin sahneye veya Podyuma yayınlanması hem YATAY, hem de DİKEY olarak gerçekleşmektedir. Diğer bir ifade ile telsiz mikrofon vericisinin veya özellikle IEM sistemlerinde alıcının dolayısı ile antenin  kullanıcı üzerindeki konumunun yatay veya dikey yada kısmen eğimli olması anten alış verimini etkilemez, kararlı ve dengeli bir alım / yayın olanağı sağlar. Bu antenler ayrıca OMNİ antenlere göre 6-8 dBi daha kazançlı, özetle ve kabaca 4-6 kat daha verimlidir diyebiliriz.

 

a5000cp

 

 

4-  ANTEN SİNYALİ GÜÇLENDİRİCİLERİ  ( KABLO KAYBI GİDERİCİ ) BİRİMLER :

(DAHİLİ ANTENNA BOOSTERLİ ANTENLER )

Dahili yapısında RF sinyal güçlendiricisi ( Antenna Booster ) bulunduran antenlere AKTİF anten denilmektedir. (  A 12ADA 3700 veya AD 3700 gibi modeller )  Bu aktif antenler modeline göre yönlü veya yönsüz olabilmekteler. Anten güçlendiricileri genelde 5,10 ve 15 dB sabit veya ayarlanabilir kazançta dır.  ( bazı  ayarlanabilir olanlarda “0” dB veya ByPass seçeneği’de mevcuttur. )

ab3700ab3-1a3700ad3700

 

Her 3 anten tipinin doğru kullanım amacı ve ihtiyaca göre avantajları vardır ve bu doğrultuda doğru seçim yapılmalıdır. ( yanlış amaç ve şekilde kullanılırlarsa olumsuz etkileri vardır ! )

Şu basit kural unutulmamalıdır ortamda farklı açılarda GENİŞ yansıtıcı yüzeyler varsa sinyalin her iki antenden birine hatta her ikisine de sağlıklı olarak ulaşma olasılığı o kadar çok fazladır,

Diğer taraftan etrafı açık veya çok sık ve küçük girinti / çıkıntılı alanlarda yansıyan sinyal zayıflamakta ve her iki antene sağlıksız sinyallerin gelme riskini arttırmaktadır.

Alıcı ve verici antenleri arasındaki mesafe veya alıcı ve verici arasında yansıtma görevi yapacak olan yüzeyin mesafesi arttıkça sinyal zayıflamaktadır.

 

Özellikle açık alanlarda yansıma olmadığından sinyal hattının sağlıklı olması için alıcı / verici arası görüş  çizgisinin kapanmaması şarttır. Örneğin; düz ve geniş bir ovada, tarlada Aktüel kamera ( ENG ) ile yaka mikrofonlu bir çekim yaparken sinyalinizin sağlıklı olabilmesi için tek bir olanaklı hat vardır, İlk olarak kullanıcının bel tipi vericisini ( Antenin ) kamerayı görecek şekilde uygun kuşanması ve kamera üzeri alıcının kamera gövdesi tarafından gölgelenmeyecek şekilde objektifin baktığı yönde Antenin açık olması doğrultusunda kameraya konuşlandırılmasıdır. Aksi durumda ( bel tipi vericinin kuşananın sırtına ve alıcının kameranın gövdesince gölgelenecek şekilde konuşlandırılması durumunda ) sistem 5-10 metre mesafeyi bulmadan olumsuz Alıcı ve verici anten hattı ve zayıf yansımalar sebebi çalışmaz hale gelebilir. Aynı durumu açık denizde veya sahilde çekim yaparken yaşamanız çok olasıdır, ÖZETLE YANSIMALARA İHTİYACIMIZ VAR !

 

 

ANTEN TÜRLERİNİN PRATİK VE GENEL KULLANIM ALANLARI:

( hangi anten nerde kullanılmalı, tercih edilmeli ? )

YANSITICI ortam  = Duvar, Zemin gibi düz nesneler veya düz yüzeyli yansıtıcı malzemelerdir.

YUTUCU ortam =  Çok fazla girintili çıkıntılı, pürüzlü yüzeyler, yapılar veya açık hava ortamları.

Örneğin Meydanlar, Göl, Deniz, Irmak ve bunların kenarları ( Çöl ve Ova olanları ) yansıması zayıtf alanlardır. Açılı veya  kıvrımlı dar ve uzun koridorlarda olumsuz ortamlardır ve dikkatle kurulum yapılmalıdır, aktüel kullanımdan önce mutlaka kapsamlı bir işlev testi yapılmalıdır. ÖZETLE ÇALIŞMA ORTAMI-DA SİSTEMİN BİR TEMEL UNSURU ve BİLEŞENİ OLARAK DUŞÜNÜLMELİ ve DİKKATE ALINMALIDIR!

 

OMNİ ANTENLER ( A 1031-U )

a1031u

Orta ve küçük ölçekli KAPALI ve YANSITICI ortamlarda ( Konferans Salonu, Stüdyo, Toplantı ve Sunum odalarında ) OMNİ antenler tercih edilmelidir. Ancak büyük ve çok büyük Salonlarda mesafenin uzun ve girişiminin fazla olması durumunda, özelliklede AÇIK ALANLARDA çevredeki yabancı sinyallerinde ( TV vericileri veya yakın çevrede kullanılan diğer kablosuz sistemler ) anten dağıtım sistemine girebilme riski yüksek olduğun için onmi antenler açık alanlarda tercih edilmemelidir.

 

YAGİ ANTENLER (  A 2003-UHFAD 3700A 12AD )

a12

Orta ve Büyük ölçekli YANSITICISIZ AÇIK ve BÜYÜK kapalı ortamlarda ( Büyük Konferans Salonu, Büyük Stüdyo, Büyük Toplantı ve Sunum odalarında ve tabii ki Stadyum boyutlarındaki MEGA alanlarda ) YAGİ antenler tercih edilmelidir. Büyük Salonlarda ve özellikle AÇIK ALANLARDA mesafenin uzun ve girişimin fazla olması durumunda zayıflayan sinyalin daha rahat yakalanabilmesi ve çevredeki yabancı sinyallerin anten dağıtım sistemine girmemesi için tercih edilmemelidir.

Örnek 1; Sahil kenarında ( Boğazda ) açık hava ortamında vericiden çıkan sinyalin % 50 si açık alana ( denize ) doğru gidecek ve geri gelmeyecek, arta kalan sinyalden en verimli bir şekilde faydalanmanız ancak Yagi antenlerle mümkündür. Aynı şekilde IEM verici anteni olarak kullanıldığında antenden yayımlanan gücün sadece hedeflenen Sahne veya Podyuma iletilmesinde verim artışı sağlamaktadır. Omni antenler ( IEM anteni olarak kullanıldığında ) açık alanda gücün ort. %50 sini faydasız alana atarak verimin düşmesine sebebiyet verir, üstelik başka kullanıcılara olumsuz girişim yapması olasıdır.

Örnek 2; Boğazda TV vericilerinden etkilenmek istemiyorsanız olanaklar dahilinde ( gereğinde sahnenin sağından ve solundan antenler neredeyse biribirine bakacak şekilde! ) olabildiğince Yagi anteninin sırtını / yanını  TV vericilerine vererek onların sinyallerini zayıflatabilir ve kendi sinyalinizin baskın gelmesini sağlayabilirsiniz. Onmi antenle neredeyse çalışmayan bir sistem YAGİ anten ile ( ve uygun kurulum ) sağlıklı olarak işlev görebilmektedir.

 

CİRCULAR POLORİZED ANTENLER ( A 5000 CP )

a5000cp

Bu antenler Orta ve Büyük ölçekli sahneler ve kurulumlar ( KONSERLER, CANLI YAYIN veya Çekimin ses hatası sebebi  ile tekrarlanma olasılığının olmadığı durumlar ) için ideal antenlerdir, özellikle Tiyatro ve benzeri hareketli sahnelerde Yayın güvenliğini garanti altına almaktadır. Fakat bu antenlerin en büyük katkı payı IEM vericileri için verici anteni olarak kullanılmalarında görülmektedir. 8dBi varan kazancı / verimi ile IEM sistemlerinin kablo kayıplarının dolaylı olarak tolere / kompanze  edilebilmesinden dolayı CİRCULAR ve POLARİZESİZ Antenler tercih edilmelidir.

 

Bu yazıda verilen temel bilgiler genel olarak profesyonel 2000, 3000 ve 5000 ( 6000/9000 ) serilerine kısmen uyarlanabilir !

En önemli fark Profesyonel  sistemlerde alıcılar dahilinde ve kısmen ( nadiren )  IEM vericileri dahinde anten ( RF ) atlamalarının / kaskatlamalarının ( 8 veya 16 kanal ) yapılabilmesi sebebi ile harici bir dağıtım sistemine ihtiyaç duymamalarıdır.

 

Ayrıca Anten kabloları hkk. bilgi edinmek için bu linki izleyebilirsiniz.

Hits: 33

Share This Post

Related Post